Cách ăn ghẹ “siêu đẳng” không sót thứ gì của ngư dân Phú Quốc